H2G

Интересно

Елементи на водата

Li ЛИТИЙ

Литият е алкален елемент, оказващ успокояващо въздействие на нервнопсихичното състояние на организма.

F ФЛУОРИД

Флуоридът оказва благоприятно влияние върху костната система и зъбите. Той има своето място като кариеспрофилактично средство и за профилактика на остеопорозата.

H2SiO3 МЕТАСИЛИЦИЕВА КИСЕЛИНА

Метасилициевата киселена се определя като един от факторите, противодействащи на процеса на стареенето. Наличието на силиций (Si) във водата допринася за по-гладка кожа, гъвкави стави и здрави кости.

Na НАТРИЙ

Натрият влияе стимулиращо върху клетките на костната система и е важен за работата на мускулите, спомагайки съкращаването им.

Cl ХЛОР

Хлорът, заедно с натрия (Na), запазва осмотичното налягане в клетките. Като елементи на стомашната киселина, те играят важна роля при храносмилането.

pH АЛКАЛНОСТ

pH е показател за киселинност или алкалност на водата. В случай, че pH за дадена вода е по-малък от 6,5, същата се определя като киселинна . Водата с pH в границите между 6,5-12,5 принадлежи към групата на алкалните или така наречените живи води. Водите с pH около 8, се определят като леко алкални.Специалистите сочат, че леко алкалните минерални води са отлично тонизиращо и стимулиращо средство. Този тип води ускоряват биологичните процеси в организма, подобряват усвояването на храната, придават енергия и бодрост.

Ca КАЛЦИЙ

Калцият е един от най-застъпените минерали в човешкия организъм. Важен за поддържане на зъбите и костната система, както и за предотвраняване на остеопорозата.

SO4 СУЛФАТИ

Калцият е един от най-застъпените минерали в човешкия организъм. Важен за поддържане на зъбите и костната система, както и за предотвраняване на остеопорозата.

μS/ ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ

Наличието на разтворените минерали във водата определят нейният вкус и електропроводимост. Дестилираната вода е с нулева електропроводимост. Ред пазарни проучвания сочат, че като по- вкусни (по-пивки) се определят водите с електропроводимост в границите от 300 до350mg/l.

K КАЛИЙ

Калият е важен за регулирането на водата в клетките и поддържа баланса на течностите в организма. Той играе важна роля в освобождаването на енергия от протеини, мазнини и въглехидрати при метаболизма.

HCO3 БИКАРБОНАТИ

Бикарбонатите оказват благоприятно въздействие при подагра, диабет, а така също и при инфекции на уринарния тракт.

Виж още

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!