H2G

Интересно

Жива вода

ЖИВА И МЪРТВА ВОДА ?

Всяка замърсена вода се превръща в мъртва. Чиста вода от планински ручей притежава уникална структура и зарежда човека с допълнителна енергия.

Ако човек вземе капка вода от планински ручей и капка от водата в апартамента си, външно няма да забележи никаква разлика. Но ако се сложат върху чиста стъклена пластика, ще се забележи, че структурата и формата на едната и другата капка са съвършено различни. Около капката от планински ручей се вижда, че нейният кант има правилен строеж и по вид наподобява бисер. Капката от чешмата има неравен, начупен кант. Този прост опит показва, че има принципна разлика между водата от планински ручей – тя е жива вода, а водата от водопроводната мрежа е мъртва.

Последствията за организма при употреба на жива и мъртва вода са големи. Живата вода е енергийно заредена и тя зарежда човека с енергия, докато изпитата мъртва вода му отнема енергията.

Учените са доказали, че всяка мъртва вода може да бъде съживена и употребена, като жива чрез филтърна обработка и пречистване. Широко разпространен в света метод за филтърно пречистване на вода в домовете ни е метода на обратна осмоза.

Водопроводна вода, преди почистване.

Бутилирана вода, преди пречистване.

Водопроводна вода, пречистена със система Обратна осмоза

Водопроводна вода, пречистена със система Обратна осмоза

Виж още

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!