Етикетът

Полезна информация

Етикетът

ЕТИКЕТЪТ НА ВСЯКА БУТИЛКА Е НЕЙНАТА ВИЗИТНА КАРТИЧКА

Етикетите на бутилките трябва да съдържат информация за:
– Вид и име на водата;
– Име и адрес на производител;
– Наименование на водовземното съоръжение и находището;
– Място на бутилиране, концесия-номер и дата, разрешение за бутилиране- номер и дата, количество, срок на годност;
– Основен състав на минералната вода, pH, електропроводимост;
– Сертификат от Министерството на икономиката, който удостоверява, че водата има постоянни физико-химически и радиологични свойства и е подходяща за питейни цели;

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!