Важни съвети

Полезна информация

Важни съвети

1. Не съхранявайте галоните от минерална вода на директна слънчева светлина, в близост да химикали или източници на миризми.

2. Не пълнете празните галони с други течности или водопроводна вода.

3. Зареждайте диспенсъра първо с галона, чиито срок на годност изтича най-скоро.

4. Подмяна на празен галон: трябва да се извърши малко преди окончателното привършване на водата в него, като се обърне внимание водната система да не бъде напълно източена;

– Повдигнете отвестно нагоре празния галон;
– Отстранете предпазното фолио и лепенка на новия галон, намиращ се върху капачката;
– Избършете пълния галон, в случай на натрупан прах;
– Поставете новия галон напълно отвестно без натиск и удър върху диспенсъра.

При проблеми с диспенсъра, моля да сигнализирате на обявените телефони за контакт :

  • +359 82 588 589
  • +359 885 85 82 86