Въпроси и отговори

Полезна информация

Въпроси и отговори

Проверете, дали течът не е от капачката на бутилката.

Възможно е резервоарът за акумолиране на вода да е пълен.

Изпразнете резервоарът.

Ако проблемът не е решен, моля да се обадите на телефон +359885 85 82 86.

Вероятната причина е висока консумация (за електронни диспенсъри след 3 – 4а чаша е необходимо да се изчака мин.15 минути) или неправилно разположение на диспенсъра;
Решение: Диспенсърът е необходимо да бъде поставен на мин. 10 см. разстояние от стената, далеч от пряка слънчева светлина или други източници на топлина.

Проверете, дали диспенсъра е свързан към мрежовия контакт.
Диспенсърът е в състояние да предостави 6 последователни чаши топла вода (до 85°C), след което температурата на топлата вода пада до 79°C.

Водата от диспенсъра има особен вкус.
Минимум веднъж годишно е необходимо да се извършва профилактика на апарата за изчистване на натрупалите се минерали.
За необходимост от профилактика, моля да се обадите на телефон +359885 85 82 86.

Вероятните причини: остатъчен въздух в системата, не е премахната предпазната лепенка на галона и водата във вместителя е замръзнала.

Ако проблемът не е решен, моля да се обадите на телефон +359885 85 82 86.

ВОДА за Вас!

ВОДА за Вашите деца!

Чиста ВОДА до Вашия Дом !