Минерална вода “ГОРНА БАНЯ”

Начало / Вода

Минерални води

Минерална вода „ГОРНА БАНЯ“

19 литра

Минерална вода “ГОРНА БАНЯ” от сондаж № 3 в Горна Баня се бутилира от “БУЛМИНВЕКС – ГБ” ЕООД, сондажът е изграден през 1958 г.

Въз основа на направени изследвания горнобанската натурална минерална вода се характеризира като вода с ограничено съдържание на минерали, със стабилен физико-химичен състав и свойства, чиста по отношение на санитарно химични и антропогенни замърсявания. Според своя тип водата е хидрокарбонатна-сулфатна натриева. Резултатите от непрекъснатите анализи, които се правят показват стабилност на минералната вода и отсъствие на влияние на външната среда върху нейния състав. Изследванията върху бутилираната минерална вода след лагеруване показават също стабилност на физико-химичните параметри в продължение най-малко на две години.

Химически състав на минерланта вода 

АНИОНИ mg/l
  
КАТИОНИ mg/l
 
F0,2 NH40,0
Cl2,7 Na46,6
SO429,4 K0,90
CO342,0 Ca1,3
HSiO35,2 O20,06
NO30,0   
NO20,0   

ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ 172  μS/cm 

РН  9,67

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 171,363 mg/l

Не е подходяща и препоръчителна за всекидневна употреба и деца!

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!