Минерална вода „КОМ“

Начало / Вода

Минерални води

Минерална вода „КОМ“

19 литра

Аниони: Флуорид – 2.13; Хлорид – 6.74; Сулфат – 236; Карбонат – 30.0; Хидрокарбонат – 39;

Катиони: Натрий – 48; Калий – 0.89; Калций – 2.02; Магнезий – 0.1; Желязо – 0.01;

Микрокомпоненти: мед-0.01 mg/l; арсен—0.01 mg/l; Никел – 0.01; Антимон – 0.005; Кадмий – 0.003; Обща минерализация: 261.97; рН 9.10; Електропроводимост 260 μS/сm Съдържание на флуор над 1.5 мг/л.

Минерална вода „Ком“ се добива от с. Бързия, Северозападна България, област Монтана. Извира от дълбочина 425м с температура 32 градуса. Обща минерализация на разтворените твърди вещества е 305м/л. Характеризира се, като хипотермална, алкална, хипокарбонатно-сулфатна-натриева, флуорна и силициева.

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!