Трапезна вода „ЖИВЕНА“

Начало / Вода

Трапезни води

Трапезна вода "ЖИВЕНА"

19 литра

Подходяща за всекидневна употреба!

„ЖИВЕНА” се добива от изворите в местността Ароница, намираща се под Родопската яка. Зоната се слави като екологично чиста. Водоизточникът е с благоприятен слабоминерален и солев състав.

Филтрирането и бутилирането се прави на място при водоизточника, като се използва съвременна технология, отговаряща на всички европейски стандарти за качество и контрол.

Преди да стигне до крайния потребител, изворна вода “Живена” се тества и изследва многократно, като за целта производителят “АКВА КОМ ЕООД” разполага със собствена лаборатория. 

“Живена” е резултат от преработка на вода, произхождаща от групата на плиткозалягащите подземни води, наречени пресни. При обработката на водата не се прибавят никакви допълнителни елементи и минерали, а само се отнемат тези, които биха натоварили човешкия организъм.

Защита при бутилиране: всяка бутилка се измива 16 пъти вътрешно с химикали и гореща вода. Преди пълнене се изплаква с алкална, киселинна и силно озонирана вода.
Озонирана, PH 7.34; Ускорява биологичните процеси в организма, подобряват усвояването на храната, придават енергия и бодрост!

“Живена—това не е лекарство, а Живот!”

Основното предимство на “Живена” е, че е подходяща за ежедневна употреба, без да се налага редуването и с други видове води.

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!