Трапезна вода „НАЙС УОТЪР“

Начало / Вода

Трапезни води

Трапезна вода "НАЙС УОТЪР"

19 литра

Подходяща и препоръчителна за малки деца и всекидневна употреба!

„НАЙС УОТЪР” се добива от изворите в местността Ароница, намираща се под Родопската яка. Зоната се слави като екологично чиста. Филтрирането и бутилирането се прави на място при водоизточника, като се използва съвременна технология, отговаряща на всички европейски стандарти за качество и контрол.

Преди да стигне до крайния потребител трапезна вода “НАЙС УОТЪР” се тества и изследва многократно, като за целта производителят “АКВА КОМ ЕООД” разполага със собствена лаборатория.

При обработката на водата не се прибавят никакви допълнителни елементи и минерали, а само се отнемат тези, които биха натоварили човешкия организъм.

Преди бутилиране водата се подлага на прецизна обработка чрез напълно автоматизирана петфилтърна система.

Чрез този процес се постига 98 % чистота на водата.

Минерален състав „НАЙС УОТЪР” – под 100 мг/л.

Защита при бутилиране: всяка бутилка се измива 16 пъти вътрешно с химикали и гореща вода. Изплаква се със силно озонирана вода.

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!