Трапезна вода „СЕВТОПОЛИС“

Начало / Вода

Трапезни води

Трапезна вода „СЕВТОПОЛИС”

19 литра

Подходяща за всекидневна употреба!

Трапезна вода „СЕВТОПОЛИС” се добива  в гр. Казанлък от „Сервиз Комплет ЕООД”. Зоната е екологично чиста. Водоизточникът е с постояннен химичен състав. Изворна вода с уникални съставки! Бутилирането се прави на място при водоизточника, като се използва съвременна технология, отговаряща на всички европейски стандарти за качество и контрол.

Водата се приема лесно в големи количества.

Преди да стигне до крайния потребител, трапезна вода „Севтополис” се тества и изследва многократно, като за всяка партида се пази проба в лабораторията с оглед защита на качеството.

При добиване на изворна вода „Севтополис” не се прави обработката на водата не се прибавят или отстраняват никакви допълнителни елементи и минерали.

Защита при бутилиране: всяка бутилка се измива 4 пъти вътрешно с препарати.

Преди пълнене се изплаква с алкална, киселинна и силно озонирана вода.

Ускорява биологичните процеси в организма, подобряват усвояването на храната, придават енергия и бодрост!

РЕДУВАЙТЕ МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ С ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ!